widok z tarasu na jezioro

Regulamin

Regulamin świadczenia usług oraz pobytu w apartamentach i
domach wakacyjnych ośrodka Marina Nawigator

DOKONANIE REZERWACJI W MARINIE NAWIGATOR OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ MARINĘ NAWIGATOR ORAZ OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH TYM REGULAMINEM ZARÓWNO PRZEZ OSOBY DOKONUJĄCE REZERWACJI JAK I OSOBY, KTÓRE ZAMELDUJĄ SIĘ/ ODBIORĄ KLUCZ DO APARTAMENTÓW/ DOMÓW WAKACYJNYCH W MARINIE NAWIGATOR.

 1. Przyjmujemy rezerwację online, poprzez telefon lub drogą mailową. Rezerwacja do czasu otrzymania potwierdzenia i uiszczenia zadatku jest rezerwacją wstępną. Potwierdzenie jest wysyłane po wpływie zadatku na konto. W przypadku rezerwacji online i zapłaty zadatku poprzez płatność online, potwierdzenie rezerwacji zostaje wysłane po otrzymaniu przez Marinę Nawigator powiadomienia o dokonaniu wpłaty przez system płatności online. Do rezerwacji online zastosowanie mają warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Profitroom SA.

  Usługi noclegowe świadczone są przez MARINA NAWIGATOR KRAWCZYK- NASIŁOWSKA Spółka Komandytowa z siedzibą w Jorze Wielkiej, adres: Jora Wielka 55, 11-730 Mikołajki, wpisana do rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS 0001029955, REGON: 524979917, NIP: 7422285922.
 2. Warunki płatności: Rezerwacja online jest możliwa wyłączne przy jednoczesnej wpłacie zadatku w wysokości określonej przy warunkach danej oferty (oferta częściowo zwrotna lub bezzwrotna). W przypadku rezerwacji telefonicznej lub drogą mailową, zadatek będzie określony w wiadomości przesłanej przez recepcję ośrodka i powinien być on wpłacony w terminie 2 dni od wysłania wstępnej rezerwacji, gotówką, przekazem pocztowym lub przelewem na konto PL 29 140 2004 0000 3102 8356 3675 (numer BIC: BREXPLPWMBK, IBAN: PL 29 1140 2004 0000 3102 8356 3675. Osoby chcące otrzymać fakturę, prosimy o podanie danych do faktury przy dokonaniu rezerwacji.
 3. Pozostałą część ceny za pobyt osoba dokonująca rezerwacji (dalej Klient lub Gość) zapłaci gotówką /kartą płatniczą przed zakwaterowaniem (przekazaniem karty dostępu/ kluczy). W razie odwołania przyjazdu przez Klienta wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki. Gość obowiązany jest do opłacenia wszelkich zamówionych lub wykorzystanych usług i towarów najpóźniej przy wymeldowaniu. Przy wydaniu domu wakacyjnego pobierana jest kaucja w wysokości 600 zł na pokrycie ew. kosztów szkód/braków w wyposażeniu domów/ ponadnormatywnego zużycia energii/napełniania wodą dmuchanych basenów wbrew postanowieniem niniejszego regulaminu. Kaucja może być zdeponowana gotówką lub w trybie preautoryzacji na karcie kredytowej. Kaucja podlega zwrotowi po podpisaniu bezusterkowego protokołu zwrotu domu wakacyjnego i zwrotu kluczy do domu. W przypadku utraty lub uszkodzenia klucza do domu wakacyjnego, Gość zobowiązany jest pokryć ryczałtowy koszt dorobienia klucza w wysokości 50zł.
 4. Nie stawienie się Klienta w dniu, w którym zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji miał rozpocząć się pobyt Klienta oznacza niewykonanie umowy przez Klienta i rezygnację z pobytu przez Klienta. W takim przypadku Nawigator będzie uprawniony do zachowania otrzymanej kwoty.
 5. Nie dokonanie pierwszej płatności w terminie wskazanym w § 2 powyżej oznacza rezygnację z pobytu.
 6. Cena za apartament jest podana z uwzględnieniem pobytu ilości osób wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji. Jeżeli nic innego nie wynika z treści potwierdzenia rezerwacji, cena za apartament jest określona dla pobytu dwóch osób. W przypadku pobytu mniejszej ilości osób, cena nie ulega obniżeniu, chyba ze zostanie to uzgodnione z ośrodkiem i potwierdzone w warunkach rezerwacji. W przypadku pobytu większej ilości osób niż dwie osoby, zostanie naliczona dodatkowa opłata. Za pobyt każdej dodatkowej osoby w wieku powyżej 3 lat pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości określonej w potwierdzeniu rezerwacji. W niektórych apartamentach istnieje możliwość noclegu na dostawcę lub sofie rozkładanej. Za pobyt w apartamencie na dostawcę każdej dodatkowej osoby pobierana jest opłata. Dzieci do lat 3 zapraszamy nieodpłatnie. Cena za dom wakacyjny jest podana z uwzględnieniem pobytu do 6 osób. W przypadku pobytu mniejszej ilości osób, cena nie ulega obniżeniu. W przypadku pobytu większej ilości osób niż sześć osób, zostanie naliczona dodatkowa opłata. W domach wakacyjnych istnieje możliwość noclegu dodatkowych osób na rozkładanych sofach, po uprzednim uzgodnieniu z recepcją ośrodka. Za pobyt każdej dodatkowej osoby w wieku powyżej 3 lat pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości określonej w potwierdzeniu rezerwacji. Jeżeli nic innego nie wynika z potwierdzenia rezerwacji, opłata za pobyt dodatkowej osoby, zarówno w apartamencie jak w i domu wakacyjnym, wynosi 180 zł/doba.
 7. Korzystający z pobytu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu w wysokości ustalonej aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Gminy Mikołajki.
 8. Klient przy zakwaterowaniu powinien przedstawić potwierdzenie wpłaty przedpłaty, jak również wypełnić kartę pobytową oraz uregulować pozostałą część opłaty za pobyt. Płatności przyjmujemy gotówką lub kartą płatniczą. Osoby chcące otrzymać fakturę, prosimy o podanie danych do faktury przy dokonywaniu rezerwacji.
 9. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu rozpoczęcia. Koniec doby noclegowej godzina 11.00 w dacie zakończenia. Przedłużenie doby noclegowej jest możliwe po uzgodnieniu z recepcją.
 10. Osoby niezameldowane w Marina Nawigator mogą przebywać w apartamencie / domu wakacyjnym tylko w godzinach 9.00 -22.00. Goście nie mogą przekazywać apartamentu/domu wakacyjnego, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w recepcji, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
 11. Po zameldowaniu w ośrodku, Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem apartamentu /domu wakacyjnego oraz zachować go w stanie nienaruszonym. W przypadku zauważenia szkód, Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję. W przypadku braku informacji i stwierdzeniu uszkodzeń /braków przez zespół ośrodka, Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę/braki w wyposażeniu. Domy wakacyjne są przekazywane poprzez podpisanie protokołu wydania, w którym zostaną opisane wszystkie szkody i braki w dniu wydania oraz stan licznika zużycia energii elektrycznej. Cena za pobyt w domu wakacyjnym obejmuje zużycie energii elektrycznej i wody na tzw. normalny użytek domowy i korzystania z sauny do dwóch godzin dziennie. Uprzejmie informujemy, że koszt zużycia energii elektrycznej wynikający z używania sauny ponad dwie godzinny dziennie zostanie doliczony do ceny pobytu według stawki dostawcy energii elektrycznej. W domach wakacyjnych wyposażonych w kominki zapewniamy drewno kominkowe przy pobytach w okresie od 30 września do 30 kwietnia.
 12. W apartamentach / domach zabrania się napełniania wodą basenów ogrodowych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia apartamentów/ domów wakacyjnych. Używanie grilli ogrodowych jest dopuszczone wyłącznie dla gości domów wakacyjnych na zewnątrz domu – wyłącznie poprzez umieszczanie grilla na trawie w granicach terenu przylegającego do danego domu wakacyjnego. Obowiązuje zakaz ustawiania grilla na drewnianych tarasach. Na terenie całego ośrodka Marina Nawigator jest wyznaczone jedno miejsce na organizację ogniska (teren nad jeziorem). Rozpalanie ogniska jest możliwe wyłącznie na tym wyznaczonym miejscu, po uprzednim uzgodnieniu z recepcją w okresie od 15 września do 15 maja.
 13. Gość, każdorazowo opuszczając apartament/dom wakacyjny, jest obowiązany sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych oraz zamknąć wszystkie okna, drzwi tarasowe i balkonowe. Marina Nawigator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże lub szkody powstałe z powodu pozostawionych otwartych okien, drzwi wejściowych lub balkonowych/tarasowych.
 14. Klient jest odpowiedzialny za szkody w mieniu Mariny Nawigator wyrządzone przez siebie, osoby za które ponosi odpowiedzialność (np. dzieci pozostające pod opieką), osoby odwiedzające, jak również w przypadku pobytu z psem, także za szkody wyrządzone przez psa.
 15. W ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6.00 rano. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Marina Nawigator może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 16. Sprzątanie apartamentów i wymiana ręczników w apartamentach ma miejsce nie mniej niż 2 razy w tygodniu. Wymiana pościeli ma miejsce raz na 7 dni pobytu. Dodatkowa lub częstsza wymiana bielizny pościelowej na życzenie to koszt 80 zł/komplet/osoba. Ręczniki i pościel nie służą do czyszczenia obuwia, kółek do wózka, etc. Zabrudzenie ręczników lub pościeli przez ich niestandardowe użycie będzie wiązało się z opłatą 50/zł mały ręcznik, 100 zł duży ręcznik, 200 zł/pościel komplet dla jednej osoby. Domy wakacyjne są sprzątane wyłącznie przed wydaniem domu Klientowi. Na życzenie i za dodatkową odpłatą istnieje możliwość wykonania usługi sprzątania domu/wymiany ręczników lub pościeli. Koszt wymiany (i) bielizny pościelowej dla jednej osoby to 80zł, (ii) ręczników dla jednej osoby to 60zł, oraz (iii) sprzątania 150 zł.
 17. W apartamentach przyjmujemy małe pieski w zamian za dodatkową opłatę w wysokości określonej przy potwierdzeniu rezerwacji i po uprzednim uzgodnieniu z recepcją. W przypadku braku innych uzgodnień opłata wynosi 150zł/dziennie. W domach wakacyjnych przyjmujemy pieski niezależnie od wielkości w zamian za opłatę wskazaną w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku braku uzgodnień oplata za nocleg pieska w domu wakacyjnym wynosi 50zł/dziennie. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości, personelu oraz zwierząt przebywających na terenie ośrodka, jak również nie zakłócał spokoju i komfortu pobytu innych osób. Obowiązuje całkowity zakaz wyprowadzania psa w celu załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie ośrodka, w tym wokół domów wakacyjnych. W tym celu prosimy wyprowadzać pieski do pobliskiego lasu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Mariny Nawigator. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb piesków, przebywanie zwierząt na łózkach lub sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokojach/ domach wakacyjnych. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu, Marina Nawigator ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą w wysokości 500 zł. Właściciel psa jest obowiązany posiadać własne posłanie dla zwierzęcia. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w którym są zwierzęta odbywa się wyłącznie podczas obecności właściciela, bądź podczas nieobecności psa w pokoju. Prosimy o niewprowadzanie psów do części gastronomicznej, spa oraz wellness.
 18. W apartamentach oraz domach wakacyjnych obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia tego zakazu, Marina Nawigator ma prawo obciążyć Gościa/ osobę dokonującą rezerwacji karą umowną w wysokości 1000 zł za każde stwierdzone naruszenie zakazu.
 19. Okna balkonowe. Większość apartamentów posiada balkony lub tarasy. Ze względu na konstrukcję, dzieci mogą z nich korzystać wyłącznie pod opieką dorosłych.
 20. Na terenie Mariny Nawigator (cześć od strony jeziora) znajduje się Plac zabaw przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat. Korzystanie z placu zabaw przez dzieci jest możliwe wyłącznie pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 21. Parking: Parking niestrzeżony, płatny dodatkowo – 35 zł/doba. Nie ma potrzeby dokonywać rezerwacji.
 22. Marina Nawigator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych (laptopy, aparaty fotograficzne itd.) albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Marina Nawigator nie ma możliwości przechowania takich przedmiotów.
 23. Rzeczy pozostawione przez Gościa po wyjeździe będą odesłane na adres wskazany prze Gościa – na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji, rzeczy pozostawione będą przechowywane przez jeden miesiąc. Po tym okresie zostaną zutylizowane.
 24. Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca wykonania usługi noclegowej (Jora Wielka).